Bericht van Ligia (5)

Ik ben blij dat ik ook in dit nieuwe jaar de mogelijkheid heb om elke keer een kind te introduceren die naar Casa Rafa komt. Vandaag wil ik schrijven over een 6-jarige jongetje Marian. die uit een zeer arm gezin komt.

Marian is het oudste kind van het gezin.

Zijn moeder heeft geen vaste partner en alle 4 kinderen hebben verschillende vaders. De man met wie de moeder nu samenwoont heeft geen identiteitsbewijs, heeft er ook nooit één gehad. Hij is alcohol verslaafd en werkt af en toe op flexibele basis.

De moeder van Marian kan geen vaste werkplek vinden omdat ze voor de kinderen moet zorgen.

Marian heeft een taalachterstand en zijn woordenschat is beperkt in vergelijking met leeftijdsgenoten. Een maand geleden toen hij bij Casa Rafa kwam, liep hij fors achter qua algemene kennis.

Het is nodig dat Marian bij Casa Rafa komt douchen. De pedagogische medewerker zorgt ervoor dat hij schone kleren draagt wanneer hij naar school gaat, ook krijgt hij dagelijks extra begeleiding met zijn huiswerk om de opgelopen achterstand zoveel mogelijk in te kunnen halen.

We zijn blij dat we in staat zijn om Marian een warme plek te bieden en liefdevolle aandacht en dat bij Casa Rafa voor zover het mogelijk is aan zijn basisbehoeften voldaan wordt.

Hartelijk dank voor het lezen van dit verhaal over Marian!