Einde maandelijkse kledinginzameling

Stichting Noord-Nederland Roemenië – onze vaste vervoerder voor onze transporten – stopt eind dit jaar met het vervoeren van hulpgoederen naar Roemenië. Dit is ook de reden dat wij hebben besloten te stoppen met de maandelijkse inzameling van kleding in Opeinde.
Voor ons als Werkgroep betekent dit dat het inzamelen van kleding voor het laatst in oktober 2021 heeft plaats gevonden. Vanaf november 2021 is het dus niet meer mogelijk elke eerste zaterdag van de maand kleding in te leveren. Er zijn in onze regio echter verschillende organisaties waar u wel terecht kunt met uw kleding, onder andere:
Dorcas Winkel in Drachten – De Hemmen 10
Dorcas Regiodepot Drachten – Morra 2
Dorcas in Aldegea – Familie D.J. de Jong, Gariperwei 35
Leger des Heils in Drachten – Stationsweg 112